Хөрөнгө оруулалтын экспо-ийн шууд дамжуулалт 2024 оны 04 сарын 28-ны өдөр цацагдана.