Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын шууд дамжуулалт 2023 оны 11 сарын 18-ны өдөр цацагдана.